Deneyimli yangın uzman kadromuz ile; kurum ve kuruluşlarda yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması ve idamesi maksadıyla, tesisin mevcut yangın söndürme kabiliyetlerinin günümüz teknolojik imkanları dahilinde gözden geçirilmesi 09.09.2009'da yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygunluğunun kontrol ve adaptasyonunun sağlanması.

Temel Yangın Eğitimi, Canlı Alevli Uygulamalı Tatbikat İşlemlerinin yapılması Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte” Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik esasına göre verileceğini belirtmek isteriz. Standart ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılacak olan bu çalışmalarımızla yangın öncesi ve sonrası alınacak yangın önleme ve söndürme usulleri eğitimler sırasında katılımcılara kazandırılacaktır.

Temel Yangın Eğitimi, başta Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

(09.09.2009) ve daha sonra NFPA (National Fire Protection Association) standartlarını kendine referans olarak kabul eder. NFPA standartları ilke olarak yangın güvenliğini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren her türlü konunun tasarımını, uygulamasını, malzeme ve sistem kalite standartlarını bakım ve işletme eğitim kurallarını içerir.
 
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
 
· Yanma oluşumunda oksijenin rolü
· Yanmanın çeşitleri
· Yanmanın ürünler
· Yangın nedir?
· Yanmanın tarifi
· Yangının oluşum safhaları
· Yangının sınıfları
· LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
· Yangının çıkış sebepleri
· Yangının etkenleri
· Yangın çeşitleri
· Bina yangın ekipleri ve görevleri
· Yangın söndürme maddeleri
· Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
· Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
· Yangın anında hareket tarzı
· Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar 
· Acil eylem planları   
· Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
· Uygulamalı Canlı alevli Tatbikat
 
UYGULAMALI CANLI ALEVLİ TATBİKAT
 
Uygulamalı eğitimlerimiz canlı alevli tatbikat olarak yangın söndürme cihazları ile
yangının önleme ve söndürülmesi, yangına yaklaşma pozisyon alma, yangın söndürme cihazlarını kullanma tekniği ve alev fobisi yenme eğitimleri icra edilmektedir. eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılara katılım sertifikalarımız verilmektedir.
 
İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARDLAR
 
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
· National Fire Protection Association (NFPA) Standardı
· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
· Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde
  Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
· Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
· İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
  Yönetmelik
· Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
 
Not : Teorik eğitimlerimiz powerpoint sunusu olarak bark vizyon olarak verilmekte ve konularla ilgili video filmler ile teorik olarak öğretilen konular ve canlı alevli tatbikat uygulamaları ile pekiştirilmektedir. Acil durum ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma, ilkyardım) oluşturularak, öncelikli olarak yangın temel eğitimi ve uygulamalı eğitimler kendilerine kazandırılacaktır.

Eğitim sunumları katılımcılara doküman olarak verilmektedir.