Yangım Eğitimi

Yangın Eğitimi Zorunlu mu?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesine ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmasını şart koşmuştur.

Yangın Mevzuatı ve Cezalar

6331 Sayılı, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım yönetmeliklere aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için,

1.120 TL aykırılığın devam ettiği her ay için 1.120 TL idari para cezası verilir.

Eğitim Programı

Teorik Eğitim

 • Yangın Tanımı
 • Yangın Çeşitleri, Sınıflandırması
 • Yangın Sebepleri,
 • Yangın İle Mücadele Yöntemleri
 • Yangın Algılama Sistemleri
 • Yangın Söndürme Sistemleri
 • Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
 • Yangın Söndürme Ekiplerinin Görevleri
 • Yangın Söndürme Ekipleriinin İletişimi
 • Yangının Çevresel Etkileri
 • Yangın Kaza Raporları
 • Yangın Senaryolarının Hazırlanması

Uygulamalı Eğitim

 • Seyyar Yangın Söndürme Sistemlerinin Kullanılması
 • Yangın hortumlarının kullanılması
 • Yangın kaza raporu hazırlanması
 • Yangın tatbikat raporlarının hazırlanması