30 Aralık  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

EKLERİ

26 Aralık  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

24 Aralık  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

07 Aralık  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ

05 Kasım  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

25 Ekim  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

11 Ekim  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV  OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11 Ekim  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği Değişikliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

05 Ekim  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

19 Eylül  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

MADEN İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

11 Eylül  2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

29  Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

23  Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

22  Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

20  Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

20  Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

16 Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

16 Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

15 Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

12 Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

06 Ağustos 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

24 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

20 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

17 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

16 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT  VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER  HAKKINDA YÖNETMELİK

13 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

05 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

02 Temmuz 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

29 Haziran 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

18 Haziran 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

15 Haziran 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14 Haziran 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

15 Mayıs 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

30 Nisan 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

25 Nisan 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

16 Nisan 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

30 Mart 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ağır ve Tehlikeli İşler  Yönetmenliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05 Şubat 2013 Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

25 Ocak 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

18 Ocak 2013  Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

31 Ocak 2013 Yeni İş Güvenliği Yönetmeliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Kaynak:  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130131-3.htm

29 Aralık 2012 Yeni İş Güvenliği Yönetmelikleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30 .06.2012  6331 SAYILI  İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ KANUNU     

09 Eylül 2009 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Yangın Yönetmeliği)

YANGIN YÖNETMELİĞİ için tıklayınız...

31.05.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

5510 SS VE GSS KANUNU

22.05.2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Not: ilgili kanun ve yönetmelikler için üzerine tıklayınız

2013 Çevre Yönetmeliği Taslakları

Çevre Denetimi Yönetmenliği İçeriği

Çevre Danışmanlık Firmalarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ Taslağı

Çevre Denetimi Yönetmenliği Taslağı

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmenlik Taslağı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 2013 yılı İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130116-13.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130116-12.htm

İş Güvenliği Yönetmenlik Taslakları

Asbestle Çalışmalarda Sağlık

Hijyen

İş ve ekipman yönetmelik taslağı

İSG Hizmetleri Yönetmelik Taslağı
İSG Kurulları Yönetmelik Taslağı
Risk
Tozla Mücadele Yönetmelik Taslağı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmelik Taslağı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI