Risk Analizinin En Güncel Yöntemleri

 

5x5 Matris, Fine-Kinney Risk Analiz Yöntemleri

20.06.2013 tarihinde yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği  Yasası" ile şirketler Risk Değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sonucu gerekli önlemleri almak zorundadırlar. 

Yasanın asıl işveren ve alt işveren bölümlerindeki yasal düzenlemelere göre; işverenler artık taşeronlarının da işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmasından sorumlu olacaktır.

Risk Analizi önemli bir ihtiyaç olup işletmelerde güvenliği arttırmak için gereklidir.

İSG eğitimleri

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,hijyen
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,