Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan modüllere uygun olarak, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılan kişilere mesleki eğitimler verilmekte, eğitim sonundaki sınavı geçenlere MEB onaylı sertifika düzenlenmektedir.

Eğitimin Amacı

Kişinin çalıştığı iş koluna dair yeterli iş tecrübesi olsa bile bunu teknik ve teorik olarak geliştirmesi, en önemliside belgelendirmesi amaçlanır. Eğitim sertifikası kişi söz konusu iş kolunda hizmet verdiği sürece ömür boyu geçerlidir.

Cezai Müeyyide

Sertifikasız çalışıtırılan her bir işçi için 1.120 TL ceza ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrı ayrı hesaplanması.

Yasal Dayanak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumuna bağlı olarak yürürlüğe giren 13.07.2013 tarihi ve 28706 sayılı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” e göre,

 • Metal Teknoloji
 • Kimya Teknolojisi
 • Ulaştırma Hizmetleri
 • Plastik Teknolojisi
 • Yer Birimleri
 • Elektrik Elektronik Teknolojisi  
 • Madencilik Ve Maden Çıkarma Teknolojisi
 • Metalürji Teknolojisi
 • İnşaat Teknolojileri
 • Ahşap Teknolojisi
 • Makina Teknolojisi
 • İş Makinaları Operatörlüğü

Alanlarında çalışacakların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 17 : “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Katılımcılardan İstenen Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Öğrenim belgesi, olmaması durumunda ehliyet fotokopisi
 • 1 Ocak 2013 öncesine ait SGK dökümü
 • Sağlık raporu