Gıda Laboratuvarı Hakkında:

Laboratuvarımız, sonuçlarımızın uluslararası yeterliliğini sağlamak adına 2010 yılında, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) TS EN ISO/IEC 17025:2005 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  standardına göre toplamda 68 analiz parametresinden akredite laboratuvar olarak hizmet vermektedir.

Çevre Ölçüm ve Analiz Lab. Hakkında:

Laboratuvarımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2008 tarih ve 26988 sayılı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği” ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için Genel Şartlar” standartlarını göre toplamda 227 analiz parametresinden akredite laboratuvar olarak hizmet vermektedir.

 

Hizmet kapsamı;

Hizmet kapsamı;

·      Fiziksel, Kimyasal, Toksin ve Mineral analizleri

·      Patojen, bozulmaya yol açan veya indikatör mikroorganizmaların analizleri

·      Gıda ile temas eden malzemelerin (kağıt, cam, porselen, plastik esaslı) migrasyon ve FT-IR ile yapı tayin analizleri

·      Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) analizlerinin yapıldığı laboratuarlarımız ile hizmet vermektedir.

·         Su-Atıksu analizleri,

·         Atıkyağ analizleri,

·         Toprak ve Arıtma Çamuru analizleri,

·         Gürültü Ölçüm ve Haritalama,

·         Emisyon, İmisyon ölçümleri

·         İş Sağlığı ve Güvenliği analizleri konusunda hizmet vermektedir.

Ek Hizmetler

Laboratuvarlarımız sadece analiz hizmeti  ile sınırlı kalmayıp müşterilerine bir çözüm ortağı olmayı taahhüt eder, bu amaçla analiz hizmetlerinin beraberinde aşağıda belirttiğimiz hizmetler de verilmektedir.

 

·         Numunelerinizin mühendislerimiz tarafından yerinde alınması,

·         Raporların İngilizce veya İtalyancaya tercümelerinin profesyonel tercümanlar tarafından yapılması,

·         Kurumunuzda Hijyen ve Sanitasyonun sağlanması ile ilgili eğitimler verilmesi,

·         Tesisinizin ISO 22000:HACCP standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,

Hizmet verdiğimiz sektörler

Ø  Oteller

Ø  Hastaneler

Ø  Okullar

Ø  Belediyeler

Ø  Sanayi Kuruluşları

Ø  Gıda Üretici Firmalar

Ø  Cateringler

Ø  AVM’ler

Ø  Askeri Birlikler

Ø  İthalat ve İhracat Yapan Firmalar

Ø  Kozmetik ve Endüstriyel Ürün Üreten Firmalar

Ø  İlaç ve Medikal Ürün Üreticileri

Ø  Araştırma ve Geliştirme Kurumları

Ø  Üniversiteler