ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.

 

Bu standart, gıda zincirinde güvenliği sağlamak amacıyla genel kabul gören kilit unsurları birleştirir. Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

 

-Etkileşimli iletişim Sistem yönetimi

-Ön koşul progamlar HACCP planları yoluyla gıda güvenliğinin önündeki tehlikelerin kontrolü

-Gıda güvenliği yönetimi sisteminin sürekli gelişimi ve güncelleştirilmesi.

 

Kimi ilgilendirir?

 

ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

 

ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2000 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.