Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır. Kuruluşunuzun tamamına gereken özeni göstererek bu hedeflerin her ikisine de ulaşmanızı sağlayabilir.

 

NOVAMED Fresenius Medical Care firmasının İSO 14001 ÇYS çalışmaları tamamlanmıştır.
 

ISO 14001’in İçindekiler:

 

-Genel gereklilikler

-Çevre politikası Uygulama ve işlem planlaması

-Düzeltici ve önleyici faaliyetler

-Yönetimin gözden geçirmesi

 

Bütün bunlar işinizin çevreyi etkileyen yönlerini tanımlayabileceğiniz ve sizin durumunuzla ilgili çevresel yasaları anlayabileceğiniz anlamına gelir. Bir sonraki adım gelişim için hedef ve bu hedeflere ulaşmak için de sürekli gelişimi sağlayacak düzenli incelemeler içeren bir yönetim sistemi oluşturmaktır. Ardından sistemi düzenli olarak değerlendirebilir ve mümkünse şirketinizi veya faaliyet gösterdiğiniz bölgeyi ISO 14001’e kaydedebiliriz.

 

Kimi ilgilendirir?

 

Çevresel etki; yerel ve ulusal hükümetler, regülatörler, ticaret birlikleri, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar gibi pek çok kaynaktan gelen o etkiyi en aza indirme yönündeki baskı nedeniyle tüm dünyada önemli bir konu haline geliyor.

 

Tüketici, çevre ve azınlık sosyal toplum kuruluşları (STK’lar), akademik çevreler ve komşular gibi ilgili taraflardan oluşan ve gittikçe genişleyen bir kitleden gelen toplumsal baskı da gittikçe artıyor.

 

Bu nedenle ISO 14001 aşağıdakiler dahil olmak üzere her kuruluşu ilgilendirir:

 

-Hem küçük, yerel şirketler hem de büyük, çok uluslu şirketler

-Yüksek risk grubundaki şirketler ve düşük risk grubundaki hizmet kuruluşları

-Yerel hükümetler dahil olmak üzere üretim, işleme ve hizmet endüstrileri

-Özel sektör ve kamu sektörü dahil tüm endüstri sektörleri

-Orijinal parça üreticileri ve bunların tedarikçileri