Hijyen Eğitimi

Kimler Hijyen Eğitimi Almak Zorundadır?

5 Temmuz 2013 tarihi ve 38698 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; güzellik ve saç bakımı hizmetleri, pazarlama ve parakende, yiyecek ve içecek hizmetleri, toplum sağlığını koruyucu hizmetler, Gıda Teknolojisi iş eksenleri doğrultusunda,

  1. Gıda üretim ve parakende iş yerleri,
  2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri,
  3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme, piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
  4. Otel, motel, pansiyon gibi yerler,
  5. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer yerler.

Kontrol ve Ceza

İl, ilçe Tarım Müdürlükleri ve zabıtalar tarafından yapılacak teftişler neticesinde eğitim almamış her kişi için 250 ile 1000 TL arasında ceza verilecektir.

Hijyen Eğitimi Kursu Giriş Koşulları

  • İlkokul mezunu olmak,
  • Mesleğinde çalışıyor olmak,
  • Mesleğin gerektirdiği iş yerleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak