İlkyardım Eğitimci Eğitimleri

Güncel uluslararası ilkyardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin ve eğitim merkezlerinin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile İlkyardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Kimler İlkyardım Eğitimci Eğitimine Katılabilir?

Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Sağlık Memurları, Paramedikler, ATT, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Tıbbi Sekreterler ve Sağlık Eğitimcileri katılabilirler.

Eğitim sonunda Bakanlığın açtığı sınavdan başarılı olanlara verilen İlkyardım Eğitmeni Sertifikası ile

Sürücü Kurslarında İlkyardım Eğitmeni olabilirsiniz. (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)

İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.

Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilirsiniz.

İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.

Kurs İçeriği ve Gerekli Bilgiler:

Standart İlkyardım Eğitimi

Genel İlkyardım Eğitimi

Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

Temel Yaşam Desteği

Kanamalar ve Şok

Yaralanmalar

Yanık

Donma

Sıcak Çarpmaları

Kırık, Çıkık ve Burkulma

Bilinç Bozuklukları

Zehirlenme

Hayvan Isırmaları

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması

Boğulmalar

Hasta Taşıma Teknikleri

Kazazedeyi Araçtan Çıkarma

Eğitim Becerileri Eğitimi

İletişim Becerisi

Yetişkin Eğitimi

Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma

Eğitim Araçları

Eğitim Teknikleri

Yetiştiricilik

Eğitim Değerlendirme Araçları