İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir. Kimler işyeri hemşiresi olabilir? Hangi meslekler işyeri hemşiresi ya da diğer sağlık personeli olabilir?

İşyeri Sağlık Personeli  (Hemşire) Kimdir?  

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli adı verilir. Bu kapsamda işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olabilecek meslekler sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni olarak sıralanabilir.

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?      

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur

Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.