2014 yılı Çevre görevlisi sınavı 16 Kasım 2014 Pazar günü Saat : 09:30 'da Ankara'da yapılacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sayfasında duyurulmuştur.

ÖNEMLİ BİLGİ NOTU : 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Değişik: 06/05/2014-28992)  ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi sınavına girmek zorundadır. Sınav başvurularında Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım belgesi sunulur.

(2) Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

(3) "Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınava katılmak zorundadırlar.”

 

Sınav başvurularında, bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğitimine katılım belgesini sunmanız gerekmektedir. Tarafımızdan verilecek olan eğitimin bu eğitimle bir ilgisi olmayıp, verdiğimiz katılım belgesi Çevre Görevlisi sınavına başvurulması için kullanılamaz. Daha önceki senelerde de olduğu gibi tarafımızdan verilen eğitimlerin, sınav başarısını yükseltmek amaçlı düzenleneceğini belirtmek isteriz. İŞ HAYATINDA DAHA YETKİN ÇEVRE GÖREVLİSİ OLABİLMEK İSTEYEN HERKES EĞİTİMLERİMİZE KATILABİLİR. Bakanlık eğitimlerinden sonra, sınava hazırlık amacıyla destek eğitim almak isteyenler için hazırlanmış bir eğitim programıdır. )

VERDİĞİMİZ EĞİTİMLERDE SINAVA GİREN FARKLI GRUPLARIMIZIN BAŞARI ORANI  ORTALAMA % 78  OLMUŞTUR.

KATILIMCI YORUMLARIMIZ WEB SAYFAMIZDA REFERANSLAR BÖLÜMÜNDE YER ALMAKTADIR.

KASIM AYI EĞİTİM PROGRAMI:

Yer : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA SOSYAL TESİSLERİ KONFERANS SALONU

Eğitimin süresi : 09:00-18:00  ; Toplam 4 Gün

Temel Çevre Bilimleri Eğitim Kitabı (12 Mayıs 2012 tarihli ve önceki 5 sınavın konu içeriği göz önüne alınarak revize edilmiş olup, müfredat ağırlığı değiştirilmiştir. Her konu sonunda örnek sorular ve test usulleri uygulamaları ile kolay anlaşılacak şekilde hazırlanmıştır.)

Çevre Mevzuatı Eğitimi (Yönetmeliklerde ciddi değişiklikler olmuştur. Son sınav ve güncel bilgilere göre mevzuat konularının önem kazandığı görülmektedir. Eğitim kitaplarımızda son yönetmelikler basılmış olup her konu sonunda örnek sorular ve test usulleri uygulamaları ile kolay anlaşılacak şekilde hazırlanmıştır.)

SINAV BAŞARINIZ İÇİN  ÇEVRE MEVZUAT EĞİTİMİ VE KİTAPLARI + TEMEL ÇEVRE BİLİMLERİ KİTABIMIZ EĞİTİMLERDE verilecektir.

Çevre Görevlisi Sınavı Performans Eğitimleri Veriyoruz.

www.cevregorevlileri.org